Autorem pomysłu zorganizowania w Polsce mistrzostw świata był dr Zbigniew Frenszkowski, który po naradzie z obecnymi na Mistrzostwach Świata w Milano-Marittima członkami Zarządu P.S.T.L. Januszem Malarskim i Magnusem Pawełczykiem przedstawił na piśmie tę propozycję urzędującemu sekretarzowi W.M.T.S.

Na kolejnym dorocznym zebraniu Światowego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy, które odbyło się dnia 14.08.2002 roku w Karlovych Varach, prezes P.S.T.L. przedstawił program organizacyjny Mistrzostw Świata Lekarzy oraz imprez towarzyszących w Sopocie i Gdyni w 2005 roku. Propozycja została przegłosowana przez gremium składające się z około 40 prezesów Krajowych Stowarzyszeń z całego świata i przyjęta jednogłośnie.

 

Na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2003 roku na wyspie Bali, ostatecznie ustalono kalendarz mistrzostw świata na najbliższe 3 lata. W 2004 roku odbędą się one w Portschach (Austria), w 2005 roku w Sopocie i Gdyni, w 2006 roku na Malcie.

Dnia 9.11.2003 roku w Pabianicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków P.S.T.L. na którym prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z 4-letniej kadencji.

 

Zarząd uzyskał absolutorium. Następnie wybrano nowe władze w składzie:

 

Krzysztof Migała - prezes
Marek Filipek - wiceprezes 
Zbigniew Frenszkowski - wiceprezes 
Janusz Malarski - Sekretarz
Elżbieta Warzecha - Skarbnik